Дограма VIVAPLAST 6300 (три камерна)

Поискай оферта за пвц дограма
  • Конструктивна ширина – 60 мм
  • три камерна система
  • Остъкляването може да бъде от 24 мм
  • Двоен стъклопакет
  • коефициент на топлопреминаване – Uf = 1.55 W/m2K
  • клас по водонепропускливост – 5А
  • клас по устойчивост на вятър – С1
  • носимоспособност на защитните устройства на натоврване – клас 4
  • въздухопропускливост – клас 4
  • претеглен индекс на изолация от въздушен шум – Rw (C; Ctr) = 30 (-1; -5) dB

Етикети:, , , , , , , ,

×